Formularz zgłoszenia treści niezgodnych z prawem (DSA)

Ten formularz służy do zgłaszania treści które naruszają przepisy prawa i są zlokalizowane na serwerach utrzymywanych przez hosting Small.pl. Każde zgłoszenie będzie przeanalizowane przez nasz zespół. Prosimy o staranne i wyczerpujące przekazanie wszystkich wymaganych informacji:

    Imię i nazwisko lub nazwa instytucji zgłaszającej:

    Adres e-mail zgłaszającego:

    Dokładny adres strony lub adresy stron, na których występują treści niezgodne z prawem:

    Wszelkie informacje pozwalające na identyfikację materiałów naruszających prawo, wraz z uzasadnieniem uznania ich za nielegalne:


    Jeśli reprezentujesz organy państw członkowskich Unii Europejskiej, Radę Usług Cyfrowych lub Komisję Europejską, jesteś zobligowany/a do przesłania zgłoszenia na adres e-mail dsa@small.pl. Zgłoszenia muszą być w języku polskim lub angielskim i zawierać wszelkie informacje umożliwiające identyfikację zgłaszanych treści jak i uzasadnienie uznania ich za niezgodne z prawem.